Over Breen.


Breen is van oudsher een agrarisch bedrijf. Het is opgericht door Piet zijn overgrootvader aan de Hazersweg in Ouddorp. Het was toen een gemengd bedrijf.

Het bedrijf is altijd in de familie Breen gebleven en in 2008 is de vierde generatie verder gegaan met het bedrijf op de locatie in Ouddorp.

Het bedrijf heeft zich door de jaren heen ontwikkeld, waardoor de huidige locatie niet meer aan de eisen des tijds kon voldoen en de beslissing genomen werd om het bedrijf te verplaatsen naar het buitengebied.

In 2015 is gestart met de bouw op de nieuwe locatie in de polder bij Goedereede. In het voorjaar van 2016 hebben we onze nieuwe boerderij in gebruik genomen.

Voorheen was de gangbare akkerbouw de belangrijkste tak binnen ons bedrijf, aangevuld met zoog-/vleeskoeien, loonwerk en een Bed & Breakfast.

In november 2014 hebben we de overstap gemaakt naar een biologische bedrijfsvoering, mede door de komst van de complete Jersey melkveestapel. Hierdoor zijn de doelstellingen van Breen AB veranderd: het melkvee is nu de hoofdtak geworden.

Door deze veranderingen hebben we keuzes gemaakt voor ons bedrijf. Dit heeft ertoe geleid, dat we zijn gestopt met de Bed & Breakfast, de akkerbouw en het loonwerk.